Alege despre ce vrei să te informezi:

Politica de Confidenţialitate
Termeni şi condiţii
Politica de cookies

Politica de Confidențialitate

Îți mulțumim pentru interesul acordat informațiilor, serviciilor și produselor de pe www.homeopatie-biorezonanta.ro.

Pentru noi este deosebit de important ca accesul tău la informație să fie liber, asta în timp ce asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi și de aceea am făcut tot ce este necesar pentru a ne alinia la normele GDPR (General Data Protection Regulation sau Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018).

Cine suntem?

Site-ul www.homeopatie-biorezonanta.ro este deținut de SC DANCOMED SRL, societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Iaşi, Şoseaua Nicolina, nr. 88, bl. 1001, sc. C, ap 1, judeţul Iaşi, înregistrată la ORC sub nr. J22/725/1998, având CUI RO10869613.

Ce date prelucrăm?

În primul rând prelucrăm datele tale pentru a-ți confirma, apoi reaminti de programările făcute online, pentru a-ţi oferi informaţii privind posibile schimbări în program şi pentru a-ţi oferi noutăţi în legătură cu evenimentele organizate de noi, ori alte aspecte relevante ce ţin de sănătatea ta şi rolul medicinei naturale în vindecare.

În al doilea rând, folosim datele tale personale pentru desfășurarea unor activități de promovare a serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media.

Astfel, în vederea prelucrării datelor tale personale în scopurile descrise mai sus confirmi că ești de acord să ne încredințezi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Te rugăm să nu ne furnizezi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică de confidențialitate.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tău sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tău în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează GDPR Situațiile în care SC DANCOMED SRL și www.homeopatie-biorezonanta.ro vor colecta și prelucra datele tale cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Datele personale pe care ni le furnizezi în mod direct.
  Ne poți furniza informaţii despre tine prin completarea formularelor pe site-ul nostru www.homeopatie-biorezonanta.rosau prin conversaţiile purtate cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate.

Acestea includ informaţii pe care le furnizezi pentru a căuta un serviciu, pentru promovare sau sondaj şi când raportezi o problemă la site-ul nostru. Informaţiile furnizate pot fi informaţii privind identitatea cum sunt numele şi prenumele, informaţii de contact cum sunt adresa de e-mail şi numărul de telefon, informaţii privind data prezenţei la consultaţie sau terapie.

 1. Date preluate în mod automat – cookies.
  Despre cookies am scris o secțiune separată.
 2. Optimizarea experienței tale de navigare și îmbunătățirea funcționalității platformei noastre. 
  În timpul utilizării site-ului www.homeopatie-biorezonanta.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor tale, precum articole accesate. De asemenea, prin intermediul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici (de exemplu Google Analytics), sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii sau paginile vizitate.

Colectăm aceste date cu scopul exclusiv de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, astfel încât să îți oferim o experiență excelentă de navigare și utilizare. Date precum adresă e-mail, număr telefon, nume, problema de sănătate sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și tine, în calitate de client/pacient, precum și pentru a-ți transmite ocazional noutăţi şi informaţii despre sănătate sau programările făcute.

 1. Abonare la Newsletter.
  Scopul de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email) în acest caz este acela de a-ți trimite noutăți, conținut educativ (despre medicina naturală, terapiile alternative şi sugestii de vindecare), informații despre serviciile noastre și de marketing direct și publicitate.

Cine are acces la datele tale personale?

Te informăm că, pentru funcționarea eficientă a platformei www.homeopatie-biorezonanta.ro, utilizăm sau putem utiliza pe viitor diferite servicii de la furnizori externi sau interni, cărora le putem transmite o parte din datele tale cu caracter personal.

Menționăm că vom lucra doar cu persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente și respectă clauza de confidențialitate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute de normele GDPR şi să asigure protecţia datelor tale. Iată care sunt categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori și datele cu caracter personal transferate acestora:

 1. Servicii comunicare email – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de programare online – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, problema de sănătate;
 4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;

Cât timp sunt stocate datele tale?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor terapeutice, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile tale?

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date– ai dreptul de a obține din partea SC DANCOMED SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; în același timp poți solicita o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de tine, SC DANCOMED SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care depui cererea în format electronic și cu excepția cazului în care o soliciți într-un alt format, îți vom furniza informațiile într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– ai dreptul de a obține rectificarea de către SC DANCOMED SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC DANCOMED SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor– ai dreptul de a obține din partea SC DANCOMED SRL ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC DANCOMED SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive întemeiate care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC DANCOMED SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; SC DANCOMED SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării– ai dreptul de a obține din partea SC DANCOMED SRL restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri:
  • (i)contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC DANCOMED SRL să verifice exactitatea datelor;
  • (ii)prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • (iii)SC DANCOMED SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • (iv)te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC DANCOMED SRL prevalează asupra drepturilor tale.;

SC DANCOMED SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

 • dreptul la portabilitatea datelor– ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC DANCOMED SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, poți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC DANCOMED SRL la alt operator atunci când acest lucru este posibil și fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația ta particulară, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei deciziibazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC DANCOMED SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum ai acces la datele tale personale?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor tale, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de email homeopatiebiorezonanta@gmail.com.

SC DANCOMED SRL și www.homeopatie-biorezonanta.ro îți vor furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care soliciți un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea drepturilor de mai sus sunt oferite de SC DANCOMED SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile tale sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC DANCOMED SRL poate:

 • (i)fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de SC DANCOMED SRL, conform prezentei Politici de confidențialitate.

Îți mulțumim!

Termeni și Condiții

Accesarea și utilizarea site-ului www.homeopatie-biorezonanta.ro atrage după sine citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor noastre.

Centrul Natura CHI își rezervă dreptul de a actualiza și schimba în orice moment conținutul site-ului și al Termenilor și Condițiilor fără a notifica Utilizatorii și/sau Clienții.

Copyright

Conţinutul site-ului www.homeopatie-biorezonanta.ro – imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software etc. – este, în totalitatea lui, proprietatea SC DANCOMED SRL şi este apărat de Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Folosirea fără acordul SC DANCOMED SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

SC DANCOMED SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă prezentată explicit, un anumit tip de conţinut al site-ului. Acest acord se aplică doar pentru conţinutul definit, pe o perioadă stabilită de comun acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte tipuri de conţinut ale site-ului www.homeopatie-biorezonanta.ro.

Protecția datelor personale

www.homeopatie-biorezonanta.ro se aliniază la General Data Protection Regulation (GDPR), intrat în vigoare pe 25 mai 2018.

Datele personale pe care ni le furnizezi în formularul de programare (Nume, Prenume, Email, Telefon) vor fi folosite astfel:

 1. Vei primi un mail care îţi confirmă programarea făcută pe site. El va conţine datele rezervării şi posibilitatea de anulare, în care în care doreşti să reprogramezi pentru o altă dată.
 2. Vei primi newsletter (un email) lunar sau la câteva luni cu informații şi evenimente din domeniul medical şi terapeutic – seminarii sau cursuri de sănătate, atelierul de bunăstare sau de gimnastica vederii, articole educaţionale şi multe altele, menite să te ajute în menţinerea unei stări de sănătate optime.
 3. Din când în când vom include în aceste email-uri și ofertele/promoțiile noastre, dar mereu puse în context (ca opţiune de tratament pentru o situaţie specifică).
 4. Îți oferim certitudinea că datele tale personale (nume, prenume, telefon și adresă de email) sunt protejate, că nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care ți-ai dat acordul explicit.
 5. Ai oricând posibilitatea să te dezabonezi de la newsletter, iar în acel moment datele tale personale vor fi șterse din baza noastră de date, definitiv.

Datele personale ale Clienților ce includ: Nume prenume, e-mail, telefon, alte date de indentificare a persoanei fizice, vor fi colectate exclusiv pentru a ţine o evidenţă a persoanelor programate, în scopul contactării lor privind reamintirea şi confirmarea prezenţei la programare sau a altor necesităţi ce sunt legate de sănătatea persoanei, ori a opţiunilor ei privind serviciile medicale şi terapeutice din cadrul Centrul Natura CHI.

Datele legate de problemele de sănătate şi opţiunile de tratament sunt strict confidențiale.

Preț

Prețul serviciilor prestate în cadrul Centru Natura CHI este specificat în formularul de programare şi pe www.homeopatie-biorezonanta.ro. Prețul serviciilor din cadrul Centru Natura CHI variază în funcție de pachetele, ori ofertele alese de către client.

Livrare

Livrarea serviciilor se face la data stabilită prin programarea online, ori telefonic. La finalizarea fiecărui serviciu, clientul are dreptul de a-şi clarifica indicaţiile primite și de a cere orice lămuriri mai sunt necesare privind tratementul sau următoarele consultaţii medicale, ori terapeutice.

Confirmarea sau anularea programării

În cazul în care Clientul/Pacientul nu confirmă telefonic sau prin mail prezenţa la programare, ori nu anulează sau anunţă anularea acesteia, Centrul Natura CHI îşi rezervă dreptul de a anula programarea în cauză.

Oferta 50% de ziua ta

Persoanele care se programează ONLINE sau ajung la un consult medical de ziua lor de naştere, primesc 50% reducere pe baza actului de identitate. Această ofertă este valabilă doar dacă ziua de naştere a persoanei este în aceeaşi zi cu cea de consultaţie.

Urmarea tratamentului

În urma consultaţiei medicale, pacientul îşi asumă responsabilitatea de a urma tratamentul oferit de medicul care l-a consultat şi să stabilească cu acesta o dată orientativă pentru reevaluarea stării de sănătate. Pacientul ia în considerare programul de consultaţii medicale şi îşi face o rezevare din timp, cu cel puţin 3 săptămâni înainte, conform propriului orar de activităţi.

Politica de Cookies

Site-ul www.homeopatie-biorezonanta.ro utilizează cookie-uri. În continuare îți vom prezenta ce sunt, cum funcționează cookie-urile și politica noastră de cookie-uri.

Ce este un cookie?

Cookie-ul (numit și browser cookie sau internet cookie) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox etc) şi este complet „pasiv”. Asta înseamnă că nu include în niciun fel programe software, viruşi sau spyware. În același timp un cookie nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului.

Ce beneficii au cookie-urile pentru tine?

Acestea fac legătura între un browser (utilizatorul) şi un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile îți asigură o experienţă placută de navigare şi susţin eforturile noastre de a te ajuta să navighezi cu mai mare uşurinţă pe site. Exemple – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului etc.

Utilizăm urmatoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri esenţiale. Acestea sunt necesare pentru operarea site-ului nostru. De exemplu, cookie-uri care îți permit să te loghezi în zonele sigure ale site-ului nostru.

Cookie-uri analitice/de performanţă. Acestea ne permit să identificăm și să calculăm numărul de vizitatori şi comportamentul lor în momentul în care ne folosesc site-ul. Astfel putem să îmbunătăţim modul în care funcţionează site-ul nostru, de exemplu, asigurându-ne că utilizatorii descoperă mai uşor ceea ce caută. Acestea sunt doar informaţii statistice care nu oferă date de identificare despre nicio persoană.

Cookie-uri de orientare. Aceste cookie-uri înregistrează vizita ta pe site-ul nostru, paginile pe care le-ai accesat şi link-urile pe care ai dat click. Vom utiliza aceste informaţii pentru a ne face site-ul cât mai relevant pentru interesele și preferințele tale.

Cookie-uri de funcţionalitate. Acestea sunt utilizate pentru recunoașterea utilizatorilor care revin pe site-ul www.homeopatie-biorezonanta.ro. Astfel, putem să personalizam conţinutul site-ului nostru pentru tine, să te întâmpinăm cu numele tău şi să ţinem minte programările făcute de tine.

Important: Terții (exemplu: reţelele de publicitate şi furnizorii de servicii externe precum serviciile de analiză a traficului pe Internet) pot utiliza cookie-uri asupra cărora noi nu avem niciun control. Pot fi cookie-uri analitice/de performanţă sau cookie-uri de orientare. Orice informaţii culese de aceşti terţi nu sunt reglementate de noi în niciun fel, ci de propria lor politică de confidenţialitate/cookie-uri.

Durata de viaţă a unui cookie

Cookie-urile sunt administrate diferit de fiecare site în parte. Durata de viaţă a unui cookie poate varia, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite pentru o singură sesiune („session cookies”) şi nu sunt reţinute după ce utilizatorul părăseşte site-ul, iar unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site („cookie-uri permanente”).

Blocarea cookie-urilor

Poți bloca oricând cookie-urile noastre prin activarea setărilor din browser-ul tău personal. Astfel poți refuza setarea tuturor sau numai a anumitor cookie-uri. Totuşi, dacă utilizezi setările browser-ului pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv cookie-urile esentiale) este posibil să nu mai poți accesa unele părţi ale site-ului nostru.

Vrei să afli mai multe informații despre cookies și modurile lor de utilizare?

Ți-am pregătit câteva resurse utile: